Halmstad Hundsim & Rehab

Friskvårdsrådgivning

En förebyggande kontroll och genomgång av Din hund och tillsammans gör vi en s.k. funktionsanalys. Hur fungerar hunden i vardagen, på träning, på tävling? Har det skett någon förändring i hundens funktion? Vad kräver de övningar hunden ska genomföra? Vad har Du som djurägare för mål och förväntningar i Din hunds liv, träning och eventuell tävling?

Du får specifika, individanpassade råd på hur Du kan träna Din hund utifrån förutsättningar, behov och målsättning. Dessutom får du råd om det är några konkreta rörelser/övningar som är direkt olämpliga och hur Du på bästa sätt kan förebygga ohälsa i framtiden.