Halmstad Hundsim & Rehab

Rehabilitering

All rehabilitering har som syfte att hjälpa hunden att uppnå maximal funktion på optimal tid.
Rehabilitering har idag en betydande roll inom veterinärmedicinen. Idag är det en självklarhet att åtgärda de flesta skador.
Hundsjukvårdens utveckling går stadigt framåt och hundar ges oftast samma vård som människor får.

Vad innebär rehabilitering?

Rehabiliteringens uppgift är att skapa förutsättningar för att hunden, om möjligt, ska kunna återgå till tidigare funktion eller skapa bästa möjliga välbefinnande, så att hunden får ett så aktivt och smärtfritt liv som möjligt, oavsett användningsområde.

De flesta försäkringsbolag har idag rehabförsäkringar som många gånger täcker en del av rehabiliteringen. Kontakta alltid Ditt försäkringsbolag och fråga om Din försäkring ersätter Din hunds rehabilitering.

Rehabiliteringen kan bestå av en- eller flera olika behandlings/träningsmetoder. Tillsammans sätter vi ihop ett koncept som passar Din hund och Dig som hundägare, allt efter Era förutsättningar. All rehabilitering individanpassas.

Vad gör en hundfysioterapeut?

Detta ingår i arbetet som hundfysioterapeut:
- undersökning och behandling med syfte att bota, förebygga eller lindra sjukdom, skada/smärta.
- arbete med olika träningsformer som ger styrka, förbättrar kondition, koordination, balans och stabilitet.
- ge Dig som hundägare stöd och råd under Din hunds konvalescensperiod.
- arbete med olika behandlingsmetoder som syftar till att stimulera kroppens egna läkning.
- arbete med förebyggande vård, t.ex. för hundar kroniska åkommor, som med rätt hjälp kan få ett långt och aktivt liv tillsammans med en uppmärksam och upplyst hundägare.
- friskvårdskonsultation, att aktivt arbeta för att hålla hunden frisk.
- samarbete med ansvarig veterinär.